Ansökan om BÄD-stipendium

Via denna sida kan djäknar som är aktiva medlemmar i Studentkören Brahe Djäknar r.f. ansöka om stipendium för personliga aktiviteter som på ett direkt eller indirekt sätt kan anses komma Studentkören Brahe Djäknar r.f. till godo.

Förutsättning för att kunna ansöka om understöd är att djäknen har eller kommer att få godkänd termin i BD under den termin som ansökan omfattar.

Gällande privata sånglektioner finns två huvudsakliga sista ansökningsdatum under året: 31 januari samt 30 september. Ansökningar kan i undantagsfall även behandlas vid andra tidpunkter under året.

Gällande BD-turnébidrag skall ansökan skickas in senast på BD-turnéns sista anmälningsdag. Om sista anmälningsdag har fastställts med kortare varsel än en vecka, så emottas ansökningar upp till en vecka från det att sista anmälningsdag har fastställts.

Användarnamn:
Lösenord:
Understödets ändamål: Privata sånglektioner (exakta tidpunkter, sångpedagog och kostnader bör vara kända)
BD-turnébidrag (ansökningar inlämnade efter BD-turnéns sista anmälningsdag behandlas som huvudregel ej)
Övrigt

Ny ansökan
Bekräfta att du är en aktiv djäkne genom att ange BDs gängse användarnamn och lösenord för intern information, samt specificera understödets ändamål.

Uppdatera befintlig ansökan
Ange ansökans nummer som användarnamn och det lösenord som registrerats i ansökan.

 

 

Kommentarer gällande BÄDs hemsidor kan skickas till:

webmaster(a)brahearkedjaknar.org