Administrativ information

STYRELSE (status 2/4 2017)
Johnny Nykvist, Åbo (ordförande)
epost: ordforandeSAbrahearkedjaknar.org

Tom Björkman, Mariehamn (viceordförande)
epost: viceordforandeSAbrahearkedjaknar.org

Robert Louhimies, Åbo (sekreterare)
epost: sekreterareSAbrahearkedjaknar.org
 
Johan Berg, Åbo (skattmästare)
epost: skattmastareSAbrahearkedjaknar.org

Sune Jungar, Åbo
epost: sune.jungarSAabo.fi

Otto Lindén, Åbo
epost: otlindenSAabo.fi
 
Jari Saine, Helsingfors
epost: jari.saineSAkolumbus.fi

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER (status 2/4 2017)

Anders Lindgren & Jörgen Hollstén (handhar revisionen)
 
Tobias Wessberg & Benny Salo
(rev. suppleanter)
 

STADGAR


För att undvika skräppost är @-tecknet ersatt med SA (snabel-a) i e-postadresserna ovan. Byt alltså ut SA mot @ då du skriver e-post!

 

 

Kommentarer gällande BÄDs hemsidor kan skickas till:

webmaster(a)brahearkedjaknar.org