Välkommen

Brahe Ärkedjäknar r.f. (BÄD) är Studentkören Brahe Djäknars stödförening och grundades år 1964. Stödföreningens huvudsakliga uppgift är att ekonomiskt och i aktiv handling hjälpa Brahe Djäknar (BD) att:

  • Upprätthålla kontakten med och sammanhållningen bland sina forna sångare
  • Förverkliga initiativ värdiga studentmanskören vid Åbo Akademi

Förutom mindre sammankomster genomför BÄD då och då även större projekt, alltefter intresset bland sina medlemmar. BÄD-News är BÄD:s medlemsbrev som utkommer några gånger om året och som innehåller information om såväl BÄD:s som BD:s förehavanden.

BD och aktiva djäknar kan från BÄD ansöka om ekonomiskt understöd för olika aktiviteter, såsom exempelvis turnéer eller sånglektioner.


Donationer

Brahe Ärkedjäknar r.f. tar tacksamt emot donationer från alla dem som på ett eller annat sätt vill vara med och understöda föreningens mål med att stöda Brahe Djäknar och dess aktiva djäknar till att förverkliga initiativ värdiga studentmanskören vid Åbo Akademi.

En donation kan enklast göras genom en inbetalning till BÄD:s nyaste fond 'BÄD BLå-fonden' FI27 6601 0001 1249 65. Om det finns frågor eller andra typer av donationer som önskas diskuteras, så går det bra att först ta kontakt med BÄD.


Brahe Ärkedjäknars 50-årsjubileumsskrift

I samband med 50-årsjubileumsfestligheterna i Jakobstad den 25 oktober 2014 så publicerade BÄD en jubileumsskrift som är en sammanställning över det som föreningen sysslat med under sina första femtio år, inklusive alla styrelsesammansättningar, funktionärer och annat smått och gott. Skriften har i nuläget levererats till alla BÄD-medlemmar som har ett aktivt medlemskap i föreningen. Det finns ännu några tiotal exemplar av skriften kvar i lager så om exempelvis någon tidigare BÄD-medlem är intresserad av att införskaffa ett exemplar så går det bra att kontakta BÄDs sekreterare i frågan.


Köp Brahe Djäknars 75-årsmatrikel

Under året 2012 publicerades i BÄD:s regi en matrikel över BD:s medlemmar under körens första 75 år. Boken dokumenterar sammanlagt 7 hedersmedlemmar, 13 st confrates, 333 st kallade medlemmar, 1112 st ordinarie medlemmar, samt listningar över utdelade märken i alla kategorier.

Det är fortfarande möjligt att införskaffa matrikeln, vars försäljning handhas av BD:s skattmästare. Vid behov förmedlar BÄD kontaktuppgifter.