Bli medlem i BÄD

Alla som tillhör eller som tidigare tillhört någon av Brahe Djäknars medlemskategorier är välkomna att ansluta sig som fullvärdiga medlemmar till BÄD.

Att bli medlem i BÄD kan ses som det naturliga steget för en djäkne när han övergår från att vara aktiv sångare i Brahe Djäknar till en mer passiv sådan, men ändå inte vill förlora kontakten till BD och alla BD:are han lärt känna under åren i kören. BÄD är med andra ord ett ypperligt kontaktforum för djäknar genom tiderna och fungerar samtidigt som en kanal för BD att nå ut till sina forna sångare exempelvis i samband med jubileer.

Observera att man samtidigt kan och får vara aktiv sångare i BD och medlem i BÄD. BÄD efterskänker även medlemsavgiften för de aktiva djäknar som för närvarande betalar årsmedlemsavgift till BD och innehar sångarmärket eller stora sångarmärket.

Ansökan om medlemskap i BÄD görs enklast genom att skicka in sina egna kontaktuppgifter till: viceordforande@brahearkedjaknar.org