Administration

STYRELSE (status 20/5 2023)

 

Otto Lindén, Åbo (ordförande)

epost: ordforandeSAbrahearkedjaknar.org

 

Johan Werkelin, Åbo (viceordförande)

epost: viceordforandeSAbrahearkedjaknar.org

 

Lars Nyberg, Åbo (sekreterare)

epost: sekreterareSAbrahearkedjaknar.org
 

Maunu Toivari, Åbo (skattmästare)

epost: skattmastareSAbrahearkedjaknar.org

 

Tryggve Forssell, Åbo
 

Mikael Lagström, Mariehamn

 

Miro Rein, Åbo (styrelseordförande för Brahe Djäknar)

 

 

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER (status 20/4 2022)

Verksamhetsgranskare: Jörgen Hollstén, Johan Berg

 

Sebastian Sandström och Fredrik Sandström
(verksamhetsgranskarsuppleant)

 

STADGAR