Administration

STYRELSE (status 6/4 2019)

Johnny Nykvist, Åbo (ordförande)

epost: ordforandeSAbrahearkedjaknar.org

 

Andreas Söderholm, Åbo (viceordförande)

epost: viceordforandeSAbrahearkedjaknar.org

 

Robert Louhimies, Karis (sekreterare)

epost: sekreterareSAbrahearkedjaknar.org
 

Johan Berg, Åbo (skattmästare)

epost: skattmastareSAbrahearkedjaknar.org

 

Otto Lindén, Åbo

epost: otlindenSAabo.fi
 

Peter Rikberg, Mariehamn

epost: peter.rikbergSAabo.fi

 

Fredrik Teir, Sundom

fredrik.teirSAhotmail.se 

 

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER (status 6/4 2019)

Verksamhetsgranskare: Jörgen Hollstén 

 

Sune Jungar
(verksamhetsgranskarsuppleant)

 

STADGAR