Administration

STYRELSE (status 7/4 2024)

 

Otto Lindén, Åbo (ordförande)

epost: ordforandeSAbrahearkedjaknar.org

 

Johan Werkelin, Åbo (viceordförande)

epost: viceordforandeSAbrahearkedjaknar.org

 

Lars Nyberg, Åbo (sekreterare)

epost: sekreterareSAbrahearkedjaknar.org
 

Daniel Schmid, Åbo (skattmästare)

epost: skattmastareSAbrahearkedjaknar.org

 

Tryggve Forssell, Åbo (medlem)
 

Robin Sjöstrand, Pargas (medlem)

 

Sebastian Jakaus, Åbo (medlem) (styrelseordförande för Brahe Djäknar)

 

 

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER (status 7/4 2024)

Verksamhetsgranskare: Johnny Nykvist, Johan Berg

 

Sebastian Sandström och Alexander Nykvist
(verksamhetsgranskarsuppleanter)

 

STADGAR