Understödsansökan

Via denna sida kan djäknar som är aktiva medlemmar i Studentkören Brahe Djäknar r.f. ansöka om stipendium för personliga aktiviteter som på ett direkt eller indirekt sätt kan anses komma Studentkören Brahe Djäknar r.f. till godo.

Förutsättning för att kunna ansöka om understöd är att djäknen har eller kommer att få godkänd termin i BD under den termin som ansökan omfattar.

Gällande privata sånglektioner behandlas ansökningarna i den takt de inkommer. Dock kan behandlingstiden vara någon vecka på grund av oregelbundna styrelsemöten. Maximalt beviljas totalt 500€ åt en och samma djäkne för privata sånglektioner. Summan kan dock sökas i flera rater och/eller omgångar.

Gällande BD-turnébidrag skall ansökan skickas in senast på BD-turnéns sista anmälningsdag. Om sista anmälningsdag har fastställts med kortare varsel än en vecka, så emottas ansökningar upp till en vecka från det att sista anmälningsdag har fastställts. Bidraget är maximalt 50% av turnéns pris. Är turnéns slutliga pris okänt ska anhållan kompletteras med slutliga priset när det fastställts.