Börje Långs fond

Stadgar för

Börje Långs fond (“BLå-fonden”)

1 §

Börje Långs fond (“BLå-fonden”), grundad september 2012, ägs och förvaltas av Brahe Ärkedjäknar r.f. (BÄD).

 

2 §

Fondens kapital bör placeras så att dess realvärde snarare ökar än avtar.

 

3 §

Fondens kapital kan framledes förstoras exempelvis genom donationer, konserter och dylikt.

 

4 §

Fondens avkastning skall - åtminstone till största delen - användas till förmån för aktiva sångare i Studentkören Brahe Djäknar (BD).

 

5 §

Det ankommer på BÄD:s styrelse att bestämma i vilken utsträckning medel ur fonden kan utdelas.

 

6 §

BÄD:s styrelse kan ur fonden utdela understöd för:

a) anordnande av övningar i framträdandeteknik

b) Glunt-verksamhet

c) kvartettsång

d) andra väl motiverade önskemål efter prövning

 

7 §

Ändringar av dessa stadgar kan göras av BÄD:s föreningsmöte, dock så att de ursprungliga riktlinjerna nämnda i 6 § inte väsentligt ändras.

 

 

Stadgarna godkända av BÄD:s föreningsmöte 18.09.2012.